s k ö n t 

att vakna till denna vy

att vakna i sin egen säng

att låta fötterna smekas av trägolven 

att få vara i stillhet

att……………….

Share