Bloggen

intuition på Alberts vis

“A new idea comes suddenly and in a rather intuitive way. But intuition is nothing but the outcome of earlier intellectual experience.” — Albert Einstein

Tack Einstein för denna förenkling och förklaring. Den rimmar väl med min egen upplevelse och uppfattning om vad intuition kan vara. Kan vara.

“En ny ide kommer plötsligt och på ett ganska intuitivt sätt. Intuition är inget annat än resultatet av tidigare intellektuella erfarenheter.” – Albert Einstein

Share

Leader coach maximizer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »