• Bloggen

    Mod – del 2

    Nåväl, visst kan jag berätta om en övning där du kan få utmana dig i vad som är mod för dig. Så här gör du: Finn en samtalspartner och kom överens om att avsätta 15 minuter åt denna övning. Bestäm vem av er som börjar ställa fråga och vem som ska svara. Den som ska fråga ställer frågan: Vad betyder Mod för dig? Den som ska svara gör det. Samma fråga ställs om och om igen till den som ska svara. Och denne svarar på frågan som om den varje gång får en ny fråga. Djupdyk på detta vis i 5 minuter. Låt det gärna finnas tysta tankepauser emellan frågan…

Translate »