• Artiklar,  Podcast

    ju mer jag vet…desto mindre vet jag

    Känner du igen dig i detta? Jag gör det mer och mer. Att jag egentligen inte vet fast jag utforskat ett ämne eller område mycket och i detalj. En känsla av att ju mer jag får ta in av kunskap, desto mer upplever jag att den kunskapen jag besitter faktiskt är en så liten del av den kunskapen som finns i ämnet. Känslan av litenhet i universum och all dess kunskapssamlande infinner sig. Och så fick jag tips av Jo att lyssna till en podcast från This American Life – “In Defence of Ignorance” och lyssnade ett par gånger till den, typ 3 gånger. Och känner igen mig i den…

Translate »