idétorka hos mig? NIX

Jag har sparat så många olika saker som på något vis har berört mig i min mapp på Pinterest – Blog inspiration. När jag skriver detta inlägg har jag i denna mapp sparat 234 länkar. Och så har jag länkar sparade på FB, Insta och Bloglovin. Tillsammans säkert 100 st till. Så jag kan nog säga att om jag idag skulle skriva 350 inlägg så kan jag finna inspiration i mina länkar till alla dessa.

Dessa bilder är ett urval av de jag sparat på Pinterest.

Hur motverkar du idétorka?

Share

3 T – tolerans, täthet och talang

Att få en idé kring kreativitet och att göra det bästa av sin organisation kommer inte varje dag ifrån en skönlitterär bok, men här var precis det som var fallet.

“Det är hans recept för kreativitet. Med tolerans menar han att det krävs tolerans för både udda ideér och udda personer. Ju större öppenhet för avvikande människor, eller för minoriteter över huvudtaget, desto större mottaglighet också för nya sorters tankar. Det är lite som Richard Florida, du vet, och hans gayindex. Där det finns tolerans för sådana som jag, finns det också större öppenhet och kreativitet. “
“Alltför homogena och dömande organisationer åstadkommer inget.”
“Precis. Och talanger – ja talanger, säger han, åstadkommer inte bara goda resultat. De drar till sig andra begåvningar också. De skapar enmiljö där folk vill vara, och redan från första början försökte Grant locka till sig snillena i branschen snarare än få dit rätt sorts specialister. Lår begåvningarna bestämma riktningen och inte tvärtom, menade han.”
“Och med täthet?”
“Att dessa talanger ska sitta tätt. Det ska inte krävas någon omständlig byråkrati för att träffas. man ska inte behöva boka möten och tala med sekreterare. Man ska bara kunna klampa in och diskutera. Ideérna ska friktionslöst kunna kastas fram och tillbaka…”

Visst kan det vara enbart fiktion detta, men jag gillar idén om de 3 T:na.

Share
Go Top
Translate »