Therese Tess Mabon

Förändringsledare, Expanderare, Maximerare och Coach

Tag: ledarskap (Page 1 of 5)

“Lekfull expanderare i tillit”

Under första modulen av utbildningen till mindfulnessinstruktör fick vi bland annat svara på frågor kring ledarskap.

 • Vad kännetecknar ett ledarskap vi trivs i och gillar?
 • Vilka av dessa egenskaperna/kompetenserna har jag?
 • Destillera ner dessa till tre ord som är kvar som beskriver allt det jag är som ledare.
 • Rita en symbol som symboliserar dessa tre ord.
 • Nu när du ser symbolen…ge oss ett ord som innefattar både symbolen och orden.
 • Visa oss en gest som är detta ord.

Oj, vad svårt det kan bli är min första respons. Vi fick bara en fråga/uppgift i taget så vi kunde ju inom du nu se allt på en gång och kanske bli uppstressad av det. Så genom att bara göra en i taget var det faktiskt inte svårt alls.

Mina destillerade ord:

Lekfull, expanderande, tillit

Min symbol:

Ett rött broderat hjärta med armar, broderat så att hjärtat ser ut som både ett hjärta och en hjärna.

Mitt enda ord:

Stämd

Min gest:

En kram som lyfter upp dig själv – tar ditt hjärta till din hjärna!

Så nu leker jag vidare med mina första tre ord…..”lekfull expanderade i tillit” 🙂

Strong women

“Strong women hold up the sky and shelter the earth”

klok på alla sätt och vis – 3

Moralisk stress – finns den? Jo, det menar en av föreläsarna på Visdomskonferensen och säger bland annat:

I alla tider har människor plågats av svåra moraliska val, ibland till synes omöjliga. Men det är först på senare år som man har börjat uppmärksamma moralisk stress. Den kan uppkomma i arbetslivet. Den påverkar och påverkas av ledarskapet.

Ledarskap utövas i ett socialt och kulturellt sammanhang med mer eller mindre tydliga normer och värderingar. Men hur ser de ut och i vilken utsträckning delar vi dem? Och vad gör vi när våra egna och den omgivande organisationens värderingar inte stämmer överens?

Min parallelltanke till detta blir att fundera på hur viktigt det för mig är att vara autentisk – att den så väl hänger ihop med att jag får ett stresspåslag när jag inte följer min inre kompass. Som jag numera även ser som min moraliska kompass som påverkas av stressen när jag inte kan följa den.

Moralisk stress kan ge oss negativa, diffusa och svårgripbara känslor såsom
– Maktlöshet
– Meningslöshet
– Hopplöshet
– Frustration

Känner du igen dig? Kanske har även du upplevt moralisk stress?

Om ja, hur gör du för att förebygga moralisk stress? Här kommer några förslag från föreläsaren på individnivå:

Reflektion och mentala förberedelser
–  vilka värden är viktiga för mig i mitt privatliv, i mitt yrkesliv, osv

Fördjupad självkännedom
– fysisk, kognitiv och emotionell stressreaktion på kort och lång sikt

Mina verktyg för att förebygga stress av alla sorter handlar idag om att vara mer i varande än i görande för då har jag snabbare tillgång till återhämtning och framförallt snabbare tillgång till att synkronisera min inre kompass och fatta de beslut som sig bör för att kunna se till att kompassen blir kalibrerad så att den är tillbaka i synkronicitet igen. Och i varande tystnar mycket – vilket gör det så mycket lättare att höra min inre kompass.

Omförhandling pågår…

Vad betyder det? Jo, att jag vill ändra innehållet i ett av mina uppdrag till ett annat. Ett som just nu i mina ögon passar bättre till organisationen.
Förändra ett uppdrag bara sisådär? Like the spur of a moment?
Nej, jag ser det som att det är ett situationsbaserat konsultuppdrag.
Och att situationen nu kräver annat.

Kanske kan figuren nedan vara en av de delar vi tar med oss in i omförhandlingen?

inspired from Tanmay Vora at QAspire.com

hur får jag mina medarbetare och medledare att älska företaget?

Häromdagen skrev jag om vikten av att alla medarbetare ska älska sin organisation/företag innan kunderna gör det och inte tvärtom. Och då påmindes jag om en artikel som handlar om en mätning som visade att 70% av de anställda kände sig omotiverade på arbetet .

Artikelförfattaren (Travis Bradbury) visar på sätt att förvärra bristen på motivationen och hur förbättra motivationen. Och han säger bland annat att om ledare agerar som listan nedan så förvärras motivationen hos medarbetarna.

 1. Skapa många rutiner, oftast blir de idiotiska och meningslösa rutiner.
 2. Låta prestationer obemärkt passera förbi.
 3. Anställa fel medarbetare och låta fel medarbetare avancera uppåt.
 4. Behandla alla likadant.
 5. Tolerera dåliga resultat. 
 6. Vara apatisk som ledare. 

Om däremot listan nedan som visar på olika sätt att öka motivationen används av ledarna så kan läget avsevärt förbättras.

 1. Se till att ta bort alla de beteenden som finns i listan ovan.
 2. Följ “Platina-regeln”, inte den gyllene regeln. Platina-regeln är att behandla alla så som de vill bli behandlade. Den gyllene regeln handlar om att behandla alla så som du skulle vilja bli behandlad. Ser du skillnaden?
 3. Var stark utan att vara hård. Visa din styrka i tider av motstånd. Visa att du är stark. En starkhet som kommer inifrån utan att det är ett dömande av den andre.
 4. Kom ihåg att kommunikation inte är en envägs-dialog. Jag brukar påminna om att vi har fått 1 mun och 2 öron och därmed skall vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Samt att vi när vi når till en relation kan föra en dialog som är så mycket bättre än envägs-information/kommunikation.
 5. Var tydlig och transparent. Visa allt som finns att visa. Inga dolda agendor eller liknande.
 6. Ödmjukhet. Var ödmjuk.  Eller kanske eftersträva en ödmjuk orubblighet som Magnus beskriver det.
 7. Visa och var genuint intresserad av medarbetare och medledares balans mellan arbete och fritid, arbete och familj, arbete och andra intressen. Genuint intresserad. På riktigt. Det genomskådas direkt om det inte är ett autentiskt intresse.
 8. Sätt samman alla dessa delar ovan och du blir en ledare som dina medarbetare och medledare vill följa och jag lovar att de även kommer att känna sig så otroligt mycket mer motiverade i ditt sällskap. I ditt företag. I din organisation.

Lycka till!

 

 

bakom varje motstånd finns en krossad dröm (?)

Ett påstående jag hörde igår.

Bakom varje motstånd finns en krossad dröm.

Det var i en intervju på Prolead-podden där Sofie Wiklund intervjuas om sitt uppdrag som en av Sveriges yngsta rektorer och hennes bok: Den tredje striden – och den sista med mig själv, som detta påstående sades.

Jag vet inte heller om det är sant, såsom  även Sofie uttrycker sin ovisshet om sanningshalten i det. Samtidigt kan jag inte låta bli att använda det perspektivet på mina upplevelser de senaste dagarna och det motstånd som jag bjudits på.
Jag kan ana vilka sorters krossade drömmar som finns där bakom.
Och jag kan även ana vilken rädsla som finns
när någon har varit med om en krossad dröm.
Ana är dock allt jag kan, veta kan jag inte.
Antalet sanningar är många.
Och vilken bild av verkligheten som används av de personer som jag möter vet jag inte. Är det en bild som är fast som en kognitiv formatering, där allt som inte är välsignat av etablissemanget (som hen tillhör) är helt oförståbart och passar verkligen inte in med sin pusselbit. Eller är bilden av verkligheten en öppen bild för att samskapa en gemensam bild tillsammans, där flera sanningar får plats?

Där även krossade drömmar, motstånd och samförstånd ges utrymme?

I wish.

 

din emotionella intelligens

Kan du använda din emotionella intelligens i ditt liv? I ditt arbete och på din arbetsplats? Med kollegor och kunder? Kan du använda HELA dig?

Det finns många vinster att nå med ökad emotionell intelligens och ökat utrymme och plats för det i vår arbetsvardag och i vår fria dag.
Om vi är lyhörda för våra kollegors känslor, att vi vågar möta de konflikter som uppstår så snabbt som möjligt, så att de inte hinner växa till sig.
Och om det då är att vi alla blir mer medvetna och “bättre” på vår egna och andras emotionella intelligens – då är det dags att prova detta. Att bli bättre på att utveckla sin egen och ge andra utrymme att träna på deras egna. Och att låta det finnas utrymme och plats för både hjärta och hjärna var du än är. Att det finns utrymme för HELA dig och andras HELA jag.

Daniel Goleman uttrycker emotionell intelligens på arbetsplatsen och dess fördelar så här:

En del av de mindre uppenbara anledningarna till att emotionella färdigheter har börjat värderas högre inom arbetslivet speglar de mer generella förändringar som skett på arbetsplatserna. Låt mig beskriva tre aspekter av emotionell intelligens för att belysa hur viktig den är:

Förmågan att ge konstruktiv kritik,

att kunna skapa en atmosfär där olikheter värdesätts istället för att vara en källa till motsättningar

samt att kunna knyta kontakter och skapa effektiva nätverk.

Och så här säger Daniel om ledarskap –

Ledarskap är inte en dominans, utan konsten att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål.

Kunde jag vidga ditt perspektiv kring detta så att du nu vågar prova att låta hjärtat vara med?

att mäta en persons inre ledarskap

eller
…att möta en autentisk person i balans…

Genom fem frågor skulle vi alla kunna prova att mäta vårt eget inre sjlälv-ledarskap. För att få syn på hur jag gör i situationer som jag möter.
För att synliggöra för mig och andra om jag kan vara i balans och i mitt äkta jag, så nära autentisk som jag kan oavsett vad jag möter.

 1. Kan jag ta en reprimand utan att blir arg och ta illa vid mig?
 2. Kan jag ta ett avslag utan att bli nedslagen?
 3. Kan jag skratta med andra även när det skämtas om mig eller något jag gjort?
 4. Kan jag hålla humöret uppe även när saker inte går som jag tänkt mig?
 5. Kan jag hålla mig lugn i nödsituationer?

Går det ens att vara en person som alltid kan leverera i dessa situationer ovan?
Jo, det tror jag faktiskt. Och jag vill även påstå att det inte är svårt.

Ditt första steg till en själv-ledarskap som du kan ta är att bli medveten om ditt agerande i de situationer som du möter. Och genom att få syn på ditt agerande kan du också få verktyg hur agera annorlunda.
Det blir ett litet och kritiskt steg till att leva ett liv inifrån och ut. Istället för utifrån och in.

cropped-Fotograf-Sandra-Bosdotter-2-1.jpg

91/100…i #blogg100

effekt och påverkan och din egen storhet

Alltså fattar ni vilken effekt och påverkan vi alla har på varandra?
Att vi kan sprida ideér, tips, stämningar, insikter, upplevelser till väldigt många?

Så här tänker jag:

 1. Genom hela ditt liv har du fått många vänner och du kommer att träffa och få många fler.
 2. Om du skulle multiplicera det antal vänner som du har idag med siffran 7 så skulle du få se hur många som smittas av dig i dina vänners nätverk. Människor som liksom älskar och beundrar dig på avstånd.
 3. Och om du nu multiplicerar den siffran med 100 så når du det antal människor som inspireras av dig.
 4. Till slut – om du tar den sista summan och multiplicerar med 10 000 så finner du hur många liv som totalt har påverkats av din effekt.

Det här är så magiskt så jag blir alldeles rörd. Och stolt. Kan du se din storhet?

Skärmavbild 2016-05-10 kl. 22.18.18

hur är jag som ledare?

den frågan är jag nyfiken på. Vi undersökte den idag på ledarkursen på Minds Unlimited. Som vanligt fortsätter mitt utforskande. Och nu av denna fråga.

Den går att utforskas på många olika sätt. Ett är att känna efter vad jag vet/anar/tror utifrån min tolkning och upplevelse av hur andra agerar runt mig när jag leder.

Ett annat sätt är att be om hjälp – så nu ber jag dig om hjälp:
Hur är jag som ledare?

Du som svarar på detta får gärna göra det såsom du kan. Skicka ett kärleksbrev till mig, eller ett sms, eller på Messenger, eller här nedan i kommentarerna eller på ett annat kreativt sätt som passar dig. Om du inte vet hur du ska kontakta mig går det alltid bra att göra det med mail till tess@mabon.se förstås.

IMG_5274

värka eller verka? – Mod del 6

Häromdagen fick jag mig en käftsmäll av tvivlets röst. Och det var en intressant upplevelse. Att få den. Att se den. Att skriva om den. Att betrakta den. Att få kommentarer om den. Att få hjälp att se den ur olika perspektiv. Inte bara intressant utan precis vad som behövdes. För oss alla tror jag.

I de många kommentarerna/perspektiven/insikterna som kom till mig var det några som studsade ut, resonerade i mitt inre och som nu funnits med mig i skogen där de formulerats och vill ut.

Titeln på inlägget idag bär namnet Värka eller Verka? – Mod del 6.
För de hänger rejält ihop. Det visade både Kajsa och Sara. Och för mig är redskapet/verktyget däremellan Mod.

Föreställ dig att du är i en verksamhet/företag/organisation eller liknande och det riktigt värker i dig när du är där. Det stretar emot i dig att gå dit, eller det är tungt inför varje möte med någon där, eller något annat som värker i dig som du kanske börjar upptäcka. Att då se att det finns ett annat sätt. Ett sett där värk kan bytas ut till verk. Det kräver troligtvis någon form av insikt. Och för att sedan ta steget att förändra värken och släppa taget om den för att istället verka kräver verktyget Mod. Och det vet jag att du har gott om. När du har tagit steget i att släppa taget om värken, då finns det vägar för dig som öppnas där du kan verka. Verka i verksamheter och på ett sätt som ger dig kraft. Verka i det som är dina livsuppgifter. Är du tveksam? Prova bara att byta ut vokalen ä mot e. Lätt som en plätt!

Och så påminde Kajsa mig också om glasögon-perspektivet. Att jag nog den dagen med tvivlet tagit på mig ett par gamla glasögon helt enkelt. Och att det var ju helt fel styrka på dem. Skönt. Att landa i det perspektivet. Att byta ut vilka glasögon jag väljer att se på världen i.

Från Facebook blev det också många kommentarer och insikter.  Sandra som skriver “Men då tänker jag såhär att det är helt naturligt att såna tankar kommer! Det är ju nästan konstigt om man aldrig känner så.”
Jag svarar: “Ja, så är det säkert. För många. För mig var det så länge sen. Som en jobbig och samtidigt skön påminnelse.”
Jane skriver så här: “Du är inte ensam. Tankarna kommer ibland som liten företagare. På ett sätt är de bra då en får stanna upp och reflektera lite. Som att köra bil, växla ner för att stanna och tanka, för att sedan gasa och växla upp igen.”

Sen ett nytt perspektiv från Susann: ” Vi har ju pågående röster på flera dimensioner. Jag tkr det låter som ännu ett uppvaknande bara. Konsten i upplysning om det är så man vill kalla det,  är att hålla om sig själv o låta dom där stormarna passera oavsett vad dom sveper förbi med, o betrakta dom. Det låter som du klarade av den övningen galant ändå. Dessutom är vi ett, så jag är övertygad om att i en sån utmanande situation att du i detta fall “tog över” ngn annans tvivel…?? Coolt skrivet!
Mitt svar: “Åh, tack för det perspektivet och förnyelsen – känns nu som att jag “gjorde” ett jobb åt oss alla❤️?”

Och så Dominics röst som jag hör när han skriver så här: “Tvivl. För mig en av markeringar för horisonten. Ibland luras medvetandet på perspektiv … inåt upplevs som utåt, utåt som inåt. Sällan står blicken som förmåga i rampljuset. Vem är det som tittar? Vad är tittandets källa? Tvivl brukar visar upp där min identitet krackelerar. Om jag glömmer allt jag har varit, kan jag ändå vara mig själv? Fragade Paulo Coelho. Ledar tvivl till varande, som du så fint belyser, Tess? Låt oss tvivla då. Sårbart blir världen större.  <3″

Och jag landar i kärlek och ett växande.
Mitt lärande. Mitt växande. I min sårbarhet.


Mod del 6 – klar och här finner du tidigare delar:
Mod del 5
Mod del 4
Mod del 3
Mod del 2
Mod del 1

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén