• Bloggen

    lyriklördag

    The tear / attached to the next / a band of tears / of fear Rising up from the depths inside me / my littleness / me incomplete / who am I? Compared to thee and you? Like pearls on a string / the tears / erupts from deep inside me / a place I know / where I must go to heal If you can / keep me close / and give me your willingness

  • Bloggen

    “villighet” är en nyckel

    villigheten är en nyckel kanske den nyckeln den som tar mig och kanske dig dit vi är på väg ovilligheten är ett lås som låser fast mig och kanske dig låser fast oss där vi inte vill vara fast som samtidigt är en plats där vi är trygga? i min villighet gör jag mig tillgänglig för mig och dig så att mitt driv i tillgängligheten skapar och öppnar en villighet i dig

Translate »