• Bloggen

  vad säger tystnaden?

  Jag är fortfarande inspirerad och “hög” på boken “Time to think”. Denna gång vill jag dela med mig av de frågor som sker i den tystnad som skapas i en tänkande miljö. Du och jag kommer överens om att vi ska lyssna till varandra och ställa de frågor till varandra som vi kommit överens om. Vi är också överens om att vi skall skapa ett utrymme och en plats för tänkande. Då en av oss börjar berätta om vad det är som denne vill tänka om idag så pågår en massa i den som lyssnar. Och genom sitt varande, hållande av utrymmet, sin respekt för det som sker och den…

 • Bloggen

  magical questions

  I found questions in the book “Time to think – Listening to ignite the human mind”. I believe they are both magical and scientific. Mostly magical for me. That´s how I want to perceive some things on this spaceship, Magical Mother Earth. Below you´ll find the questions in the order they are presented in the book. What do you want to think about? Is there anything more that you think/feel/want to say about this? What do you want the session to achieve at this point? What are you assuming (that is stopping your achieving that goal)? (To find the bedrock assumption:) That is possible, but what are you assuming that…

 • Bloggen

  listening to ignite 

  This book. Resonating deeply within me. Just the title. Time to think ~ Listening to ignite the human mind. The human mind. For me the human mind is much more than the brain. Our human mind has capabilities that we have just begun to understand. And the way Nancy Kline puts it in this book is like reading magic. Yes, I do recommend this one for you too. Read it as soon as possible and turn your world into a thinking environment too. Listening to ignite the human brain…

Translate »