• Bloggen

    var gör det ont?

    Ruby Sales gäst hos Krista Tippet i OnBeing Och en undran som blev en fråga som Ruby lyfter i samtalet är en fråga som jag tar med mig och kommer att använda. Den och dess följdfrågor. Var gör det ont? Vad ger dig tröst? Var planterar du, och var finner du, mod och hopp? Ett par stycken som tog sig in i mig när jag lyssnade kommer här nedan. Vi har en spirituell kris just nu. En kris i meningsfullhet. Jag vill att vi finner en teologi som fördjupar människans förståelse av sin egen kapacitet att leva ett liv fullt ut i meningsfullhet. Som berör och når in till godheten…

Translate »