att vara i balans

Fotocred till Mark Kelly, Flickr
Fotocred till Mark Kelly, Flickr

Balans – att vara i balans.
Det är ett knepigt begrepp och jag vet inte om jag själv riktigt förstår.
Just nu är det jag känner kring balans och att vara i balans ungefär så här:

  • Vid en exakt tidpunkt är en person endast i balans genom relation till något annat. Exempelvis en annan människa, ett djur, naturen. En person kan alltså vid ett specifikt tillfälle inte vara i full balans av yin och yang. Utan en av dessa agerar.
  • Under en dag är en person i balans. Alltså den total massan av det som skett inom personen kan vara i balans. Det är likadant över ett år. Ett liv.
  • Balans – betyder det att det är lika mycket av alla delar? Nej, för mig betyder det bara att det finns en jämvikt. Dock kan det av en del finnas så mycket mer. Och av en annan mycket mindre. Jag tänker att det kan vara balans när det är 50/50, och även när det är 60/30/10 och även när det är 20/25/35/15/5.
  • Ett uppmärksamt samhälle, en nyfiken noterande stad, ett jordklot i cellhet strävar även efter balans, och där sker strävan i nuet. I att alltid ha balans just nu. I detta specifika ögonblick.

Hur är din balans? Notera det under en dag, en vecka, ensam, med andra.
När är du i balans? Vad har då skett?

Share

skaparkraft

Jag känner mig sprängfylld av skaparkraft. Kraft att skapa. Skapa nytt. Ta vara på det gamla. Släppa det som inte längre behövs. Jag läste just en artikel om en bok där artikelförfattaren försöker att formulera för sig själv och sina läsare varför hen har haft svårt att sätta ord på varför hen inte har kunnat rekommendera denna bok. Även fast det var den bästa bok hen läst. Du hittar hela texten här.

Här måste jag dela med mig med en passage ur artikeln: “This view fits with Peter Koenig’s research with hundreds of founders and entrepreneurs where in every case (including highly progressive, decentralised organisations using Sociocracy and Holacracy) when you look closely there’s always one individual holding the vision for the whole. When that individual is either not acknowledged, or they are not taking responsibility for the whole, trouble invariably occurs.”

Denna passagen handlar om de tillfällen då det går fel, eller inte som tänkt. Och vad det kan vara som har orsakat detta. Jag gillar särskilt tanken på att ledarens uppgift är just att ta ansvar för helheten och att när den abdikerar från detta…ja då kommer oroligheter. Inte nytt för dig kanske, för mig var det ett nytt uttryck i detta som var nytt sätt att tänka och prata om. Såna tankar ger mig kraft.

Ett annat passage handlar om att författaren till boken svarat till artikelförfattaren och här kommer en passage som är inklippt i artikeln: “Now that I’ve encountered Peter Koenig’s thinking, I have better words for what I called “holding the space”, which includes channeling the organization’s purpose. And it is remarkable how in self-managing organizations, even that role is light touch, at least for what I have seen, and you hint to that too. In pyramidal structures, so many decisions get made at the top, so a lot of sourcing is needed from the source, so to speak. In self-managed organizations, it’s amazing how sub-sources can suddenly open up their channels wide too. (Which carries the risk, in your perspective, that we no longer see any difference and believe that everyone is a source at the same level, which isn’t the case in my experience).”

Sourcing. Holding space = Channeling the organization´s purpose. Jag älskar att lyfta tankar och fundera så här. Jag gillar att ta mitt hjärta upp till min hjärna och tillsammans tänka där. Med båda dessa delar som en slags oneness i mig.

Jag hoppas att du läser artikeln också och att även du inspirerar på ett plan och kanske till och med finner skaparkraft du med!

Post - July 2014 (25)

 

Share