• Artiklar,  Lust och sex,  Mindfulness,  Relationer

    en längtan efter elementmassage

    Ett par tillfällen i livet har jag fått vara mottagaren av elementmassage. Och nu känner jag en längtan att få uppleva händer på min kropp som utför elementmassage på mig. Igen. Snart. Hoppas jag. Element I den ayurvediska traditionen menar de att det finns 5 st element: Jord Eld Vatten Luft Eter En elementmassage symboliserar och innehåller alltså rörelser/massage/beröring utifrån dessa 5 olika element. Min längtan Ett varmt och vilsamt rum i ljusa färger, stora fönster mot skog, vatten, öppna fält. En varm bädd (kanske uppvärmd underifrån) på golvet och ett par deltagare som turas om att vara givare och mottagare. Förslagsvis 4-5 personer totalt. Jag kan gärna börja med…

  • Artiklar

    H2O

    When you realize you are the whole ocean, then you can make peace with each wave. “You cannot swim for new horizons until you have the courage to lose sight of the shore” – William Faulkner “For whatever we loose (like a you or a me), It´s always our self we find in the sea.” E.E. Cummings “I must be a mermaid. I have no fear of depths and a great fear of shallow living.” Anais Nin

Translate »