klok på alla sätt och vis – 3

Moralisk stress – finns den? Jo, det menar en av föreläsarna på Visdomskonferensen och säger bland annat:

I alla tider har människor plågats av svåra moraliska val, ibland till synes omöjliga. Men det är först på senare år som man har börjat uppmärksamma moralisk stress. Den kan uppkomma i arbetslivet. Den påverkar och påverkas av ledarskapet.

Ledarskap utövas i ett socialt och kulturellt sammanhang med mer eller mindre tydliga normer och värderingar. Men hur ser de ut och i vilken utsträckning delar vi dem? Och vad gör vi när våra egna och den omgivande organisationens värderingar inte stämmer överens?

Min parallelltanke till detta blir att fundera på hur viktigt det för mig är att vara autentisk – att den så väl hänger ihop med att jag får ett stresspåslag när jag inte följer min inre kompass. Som jag numera även ser som min moraliska kompass som påverkas av stressen när jag inte kan följa den.

Moralisk stress kan ge oss negativa, diffusa och svårgripbara känslor såsom
– Maktlöshet
– Meningslöshet
– Hopplöshet
– Frustration

Känner du igen dig? Kanske har även du upplevt moralisk stress?

Om ja, hur gör du för att förebygga moralisk stress? Här kommer några förslag från föreläsaren på individnivå:

Reflektion och mentala förberedelser
–  vilka värden är viktiga för mig i mitt privatliv, i mitt yrkesliv, osv

Fördjupad självkännedom
– fysisk, kognitiv och emotionell stressreaktion på kort och lång sikt

Mina verktyg för att förebygga stress av alla sorter handlar idag om att vara mer i varande än i görande för då har jag snabbare tillgång till återhämtning och framförallt snabbare tillgång till att synkronisera min inre kompass och fatta de beslut som sig bör för att kunna se till att kompassen blir kalibrerad så att den är tillbaka i synkronicitet igen. Och i varande tystnar mycket – vilket gör det så mycket lättare att höra min inre kompass.

Share

klok på alla sätt och vis – 2

På Visdomskonferensen i februari var det en av talarna som berättade om situationer som kan hindra åtkomst av visdom och föreslog dessa:

då vi….

…är starkt emotionellt involverade (problemet/situationen handlar om oss inte om några andra)

…är säkra på att vi har rätt, att vi är smarta och vet bäst

…har för lite tid till att tänka

…inte strävar efter att bli visa (som när vi försöker vinna ett argument)

Och menade att när vi befinner oss i en av situationerna ovan så har vi inte längre tillgång till vår egen visdom. Jag vet att jag hamnar där allt som oftast och att ett av mina önskemål – att få vara mer med peers för att kunna skapa verkshöjd – är en av mina “allergimediciner/behovsmediciner” för att motverka att all visdom är blockad, för kanske är det så att någon av mina peers har åtkomst till sin visdom och därmed kan locka fram visdomen ur andra. Exempelvis mig.

Kanske känner du igen dig från en sådan situation? Kanske stötte du på en sådan idag? Eller laddar för en sådan imorgon?

Share

klok på alla sätt och vis

Hur läser du den rubriken?

Som att du är klok på alla sätt och vis som finns?
Där ordet vis i den betydelsen betyder delar.
Eller
Som att du är klok på alla sätt och ÄVEN vis?
Där ordet vis i den betydelsen står för vishet, visdom.

Jag var på en visdomskonferens i februari och lovade att dela med mig av den till er. Idag har jag just fått en länk till UR Play där alla talarna från dagen finns förevigade. Blev således påmind om att jag ännu inte delat med mig om dagen med er så här börjar jag med den sista talaren, Folke Tersmans, citat:

När Folke sa det under sin föreläsning så vet jag idag inte exakt vad han menade. För mig känns det ibland så här när jag inte når fram till en annan människa.

Att den människa jag försöker att nå fram till tar på sig sin offerkofta och ser mig som en anklagelse och vips så hamnar jag också in i offerkofte-träsket jag med och famlar efter en utväg, en utväg för att inte fortsätta uppleva mig som en anklagelse…..

 

Share

vad kan visdom vara?

Nedan finns 6 st aspekter som ett sätt att ringa in och definiera visdom. Och samtidigt som en vis människa inte kan säga att dessa apekter är den absoluta sanningen. Alls. Då är den troligen inte vis…..här kommer aspekterna – läs och reflektera:

  • att vara social och vara intresserad av socialt umgänge
  • att ha en social förmåga
  • att ha en förmåga att reglera sitt känsloliv
  • att ha förmåga till introspektion – att förstå sig själv
  • att kanske ha starka åsikter och samtidigt vara tolerant gentemot andras åsikter
  • och också att vara bestämd nog att fatta beslut även om en kanske inte har all information tillgänglig

Dilip Jeste berättar om detta i ett avsnitt ur podden Psykiatrikerna där de samtalar om “vad är visdom, var i hjärnan sitter den och kan vi bli mer visa?”.

Och jag är glad att ha ett sammanhang där jag i fredags tillsammans med mina vänner i podd-klubben lyssnade på just detta avsnitt och samtalade kring detta.

Och så glad också över att jag imorgon ska gå på konferens om Visdom.
Visdomskonferens – klok på alla sätt och vis

Så kanske, eller troligtvis, återkommer jag med fler tankar och ideér kring visdom. Och kanske vill du berätta vad som är visdom för dig – eller enklare att kanske definiera vad som INTE är visdom?

am-i-wise

 

Share