Om det hela tiden finns en lösning, en lösning som kommer serverad, vad händer då med människan? 

Växer hen av att bli serverad en lösning? Växer hen i tilltro till sig själv?

Vilken fredagstanke väcks i dig? 

Share