Vem är Therese “Tess” Mabon?

Mitt professionella förflutna?
Jag har varit delägare och drivit flera bolag.  Jag har varit anställd i kommunala verksamheter, statlig verksamhet, privata verksamheter och ideella föreningar. Jag har varit chef. Jag har arbetat som ledare. Jag har jobbat med utveckling, jag har jobbat med lärande. Jag har jobbat med laganda och grupper.

Mina tidigare titlar?
Processledare, VD, forskningsansvarig, handläggare, idrottslärare, engelsklärare, coach och handledare.

Traditionella utbildningar?
Engelsklärare och idrottslärare vid Stockholmsuniversitet och GIH.
Folkhälsovetare vid GIH.
Coach genom ICF.

Framåt? Vad gör jag nu, idag och imorgon?
Idag har jag uppdrag åt kommuner och andra organisationer främst kring verksamhetsförändring/utveckling, förändringsledning och ledarutveckling. Även genom att genomlysa ett ämne och komma med förslag på hur gå vidare. Jag arbetar även med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa, just nu med att möta elever kring rollspel och samtal, samt även som volontär på MIND. Du finner alltid en uppdaterad uppdragslista på min profil på Linkedin.

Jag hjälper gärna dig med utmaningar du står inför. Kanske handlar det om att komma till dig och din verksamhet och se med mina ögon och att jag lyssnar till dig. För att därefter berätta de sanningar som jag ser och de möjliga fortsatta vägar. Kanske handlar det om att bekräfta dina föreställningar. Eller att vara ditt bollplank på din resa. Jag kommer bäst till rätta i större frågor. Och inget är för stort för mig! Du finner en kort presentation om mig även på PerfectCoach.

Vill du prova att lära och växa tillsammans med min hjälp?

Share