Bloggen

undersöker ordet altruism

och hittar följande på wikipedia:
“Altruism, medmänsklighet, oegennytta, osjälviskhet (motsats till egoism), är att hjälpa andra utan att önska något i motprestation.

Till altruism räknas generositet, självuppoffringar, att hjälpa människor med behov, och att frivilligt ge vika för någon annans vilja i strid mot ens egen.
……
Altruism som mänsklig egenskap studeras särskilt inom psykologin.

Man skiljer på altruism och pliktkänsla eller lojalitet, eftersom dessa ofta motiveras av väntande belöning eller erkännande. Man kan också diskutera om en handling är äkta altruism om man utför den för att känna sig nöjd med sig själv, och om motivet att döva sitt samvete kan innefattas i altruistiska beteenden.
……

Många politiska ideologier och religioner lär ut altruism och medmänsklighet som en dygd och ett fromhetsideal, exempelvis att utföra ideellt arbete, leva miljövänligt, skänka tionde och andra gåvor till välgörenhet eller följa den gyllene regeln och andra etiska normer i Bergspredikan. Det kan dock ifrågasättas huruvida den gyllene regeln är strikt altruistisk om det finns ett egenintresse i att behandla andra väl för att i gengäld bli behandlad lika av dem.”

photo-1421790500381-fc9b5996f343Alltid denna hårfina skillnad som dyker upp i många ord och begrepp jag undersöker. Att det är si eller så, på precis en millimeter ifrån varandra. Undrar när vi kommer till en tid när det liksom inte spelar någon större roll. När vi kan acceptera och använda oss av ett större inkluderande utan att värdera det bakomliggande (varifrån DET kommer). Där en analys och ett genomskinliggörande är ett verktyg som visar på varifrån DET kommer, men inte värderar det som rätt eller fel. Som si eller så. Som bara accepterar och låter det vara synligare och mer transparent.

Share

Leader coach maximizer

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »