utveckla gröna fingrar

       

Kolonilott nummer 77 på Söderbrunns koloniförening finns till lån av en av grannarna under innevarande år. 
Jag är lockad. 

Dags att utveckla de gröna fingrarna? Vill du hjälpa till?  

Inlägg 58/100

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.