Tack för att ni finns. Tack för att ni supportar. Tack för att ni utmanar. Tack för att ni håller mig ansvarig. Tack! 

Vad vore jag utan er? Mina läromästare!