• Artiklar

    var på skalan befinner du dig?

    Den här har jag lånat från Kajsa Ingemarssons Facebook sida. Och den är i allra högsta grad aktuell för mig just nu. Som ett verktyg i kommande samtal om var en person befinner sig. Att den personen kan få se att det finns andra steg, andra perspektiv och andra känslor som kommer med i de olika stegen. Också som ett verktyg för mig att inse att om jag nu är på steg 5, 6 eller 7 så behöver jag ha respekt och förståelse för de som ännu inte är där. Och HUR kan jag få dem att vilja ta sig till nästa steg och nästa? Så att vi så småningom…

Translate »