• Bloggen

    vad kan visdom vara?

    Nedan finns 6 st aspekter som ett sätt att ringa in och definiera visdom. Och samtidigt som en vis människa inte kan säga att dessa apekter är den absoluta sanningen. Alls. Då är den troligen inte vis…..här kommer aspekterna – läs och reflektera: att vara social och vara intresserad av socialt umgänge att ha en social förmåga att ha en förmåga att reglera sitt känsloliv att ha förmåga till introspektion – att förstå sig själv att kanske ha starka åsikter och samtidigt vara tolerant gentemot andras åsikter och också att vara bestämd nog att fatta beslut även om en kanske inte har all information tillgänglig Dilip Jeste berättar om detta i ett avsnitt…

Translate »