Artiklar

autentisk – som mål för ett spirituellt/andligt uppvaknande?

autentiskt

Igår dök denna upp i mitt sociala media flöde. Och den slog an en resonans i mig. Den fick det mytomspunna, mystiska varandet och görandet och tyckandet om att vara spirituell att gå till att vara väldigt konkret och jordnära.

“Att vara äkta är det högsta tillstånd av varande som en andlig utövare kan uppnå. Under de kommande åren kommer i själva verket äkthet att ersätta “upplysning” som det sanna målet av andlig praxis.”

Min översättning. Från engelska till svenska.

Min översättning. Vad detta betyder för mig och var det slår an en resonans.
Resonansen slår till med full kraft i min hals och i min övre bröstkorg. Som en explosion inifrån och ut. Som att jag befrias. Som att de orden jag använt om och om igen om att vara sann mot sig själv är den enda vägen att gå. Att walk my talk. “That I smoke what I sell”.
Och en lättnad i att den signal/det skav som uppstått i mig när jag möter andra som säger att de gör detta och sedan inte gör, att den dissonansen i mig får en bekräftelse. Särskilt när jag är med andra människor som också kallar sig spirituella/andliga utövare. Och som inte är autentiska. Och som ändå kallar sig upplysta.
Så denna bild blev en skön och befriande och bekräftande bild och insikt för mig.

I walk my talk.

I smoke what I sell.

I stay true to myself.

And it feels damn good!!

Share

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »